Zij

leren een nieuwe taal

ervaren een andere cultuur

denken vaak in het verleden

gaan de weg leren kennen

U

voert een wet uit

wilt een efficiente begeleiding inzetten

heeft te maken met een taakstelling

communiceert met veel partijen

Wij

ontzorgen

bereiden mensen voor op werk

monitoren de vooruitgang

zetten de cirkel op

Nieuw in project Opstap: Veilig Werken

Een VCA examen halen is, vanwege het taalniveau vaak nog niet mogelijk. Wel kunnen de kandidaten bij ons een toets Veilig aan het Werk maken. Als ze daarvoor slagen kunnen ze daarmee een werkgever, waar ze zonder VCA kunnen werken, in ieder geval tonen dat ze enige kennis hebben van 'taal op het werk' en veilig werken

Opstap is praktisch gericht

Met kennis moet je wat kunnen doen. Dus wat kun jij nu doen om je kansen te vergroten? In de thema's zit een logische opbouw en mensen komen in beweging.


Opstap kan confronteren

Want soms wordt er, met een positieve intentie, een spiegel voorgehouden. Mensen gaan ontdekken dat ook zij invloed uitoefenen op wat ze in Nederland meemaken. En dat is niet altijd te verklaren onder het mom van een andere cultuur.


Opstap is natuurlijk TAAL.

Mensen volgen al taalles en spelenderwijs leren ze bij Opstap woorden die bij presenteren, organiseren en werken horen. Werktaal. Werk Woorden. Geluid maken zodat je wordt herkend voor de mens die je bent en de kwaliteiten die je hebt.


Opstap betekent zeker ook FUN

In de zes thema's van het project Opstap komt ook bewegen voor. Bewegen geeft energie en plezier en er wordt veel gelachen 

VCA als extra vervolg module 

Wijswerk verzorgt ook VCA trainingen die als axtra geintegreerd kunnen worden in het project voor vergunninghouders. 


Wij werken samen met VCA Nederland waarmee een VCA diploma ook in het Arabisch kan worden gehaald. Natuurlijk gaat Inburgeren over Nederlands leren, maar de vraag  personeel in de bouw, techniek en infra neemt toe en daarmee ook de kansen voor nieuwkomers, die dat werk al in hun moederland hebben gedaan.  


Wilt u als organisatie Opstap zelf uit gaan voeren? 
Houd de kosten beheersbaar, kies de drie fasen opbouw

Na de start kunt u het project met eigen mensen draaien

Fase 1

Kick off

Het project wordt opgezet en we gaan aan de slag met de eerste groep.

Contacten worden gemaakt en de cirkel wordt opgezet

Fase 2

Beslissen

We gaan met elkaar de aanpak

evalueren en aanscherpen

Omdat het vaak om grote aantallen kandidaten gaat, wilt u niet blijven inhuren

Fase 3

Hand over

U gaat het project met eigen mensen draaien

Overname van de aanpak plus de training van uw personeel door onze professionals

Of laat ons het werk doen

Nodig Opstap uit in uw organisatie. Dit is een project dat al meerdere malen met succes is ingezet voor vergunninghouders. Wij kunnen meedenken vanuit de praktijk en aansluiten op de behoefte van uw organisatie. 


Onze trainers hebben ervaring met de doelgroep en werken vanuit onze organisatie Wijswerk. Opstap wordt aangeboden aan organisaties als een project. U kunt desgewenst dit project met eigen personeel voortzetten.

Gebruik onze ervaring

Sinds 2008 geven wij vanuit Wijswerk trainingen en workshops. Wij hebben inmiddels ruim 14.000 kandidaten begeleid en diverse projecten ontwikkeld en uitgevoerd.

Ook personeel hebben wij getraind en wij zijn gewend binnen een SZW omgeving te acteren.

Graag ontmoeten wij u om project Opstap te presenteren. 

http://wijswerk.nl/contact/