Page content

Outplacement. Van werk naar werk met de Ja Ik Werk aanpak

Uw outplacement aanpak

Ja ik Werk voor Bedrijven brengt kandidaten die werk zoeken, of werk zoeken vanuit outplacement, weer bij werk. Sinds 2009 werken wij met deze aanpak en hebben het Programma steeds effectiever kunnen maken door ons goed af te stemmen op de organisaties en de werkzoekenden. Ja ik Werk is in gebruik als uitstroominstrument  bij gemeentelijke sociale diensten, als outplacement traject en wordt aangeboden aan particulieren in een e-learning omgeving als Ga doen wat je leuk vindt.  Werkzoekenden vinden werk vanuit de principes Energise, Create en Inspire

energise-stap-1-in-het-outplacement-proces     create-stap2-in-het-outplacement-proces     inspire-stap-3-in-het-outplacement-proces


Energise, stap 1

Energise bij outplacement betekent nu even niets doen. Niet solliciteren, presenteren. STOP. Stilstaan bij wie je nu bent, hoe je nu denkt en voelt en welke energie jij daarbij uitstraalt. Je als werkzoekende realiseren wat je met die uitstraling bereikt. Waar is je kracht? Wat is je kracht? Energise werkt vanuit de wetenschap dat na twee maanden werkzoekend zijn, de positieve energie en zelfvertrouwen aan het verdampen zijn.Energise is de basis van het opbouwen van een kansrijke mindset en succes.

Create, stap 2

Create bij outplacement gaat over de inhoud van de boodschap.  Werkgevers gaan jou vinden en identificeren met jouw ervaring en kwaliteiten. De werkzoekende gaat een ijzersterke presentatie maken, off- en online die past bij de huidige werkgeversmarkt. Create gaat over concrete acties en aan tafel komen, omdat de werkzoekende zich al aan tafel ZIET zitten.

Inspire, stap 3

Inspire bij outplacement is de nieuwe situatie. Met inspire word je uiteindelijk werkvinder. Het is de situatie: ja ik werk. Het is in deze fase de groep die zichzelf naar een hoger plan tilt. De trainer doet een stapje terug. Mensen inspireren en helpen elkaar aan werk. Zij zijn het voorbeeld voor zichzelf en een ander geworden

Het doel

Door empowerment en een sterke presentatie zo snel mogelijk ander werk vinden

Voor wie

Voor bedrijven en organisaties die er belang bij hebben dat hun werknemers ander werk vinden

Het resultaat

Kandidaten vinden door de Ja Ik Werk aanpak ander werk. Of niet eerder gesignaleerde belemmeringen worden zichtbaar gemaakt, waardoor een andere begeleiding kan worden ingezet.

Neem contact op met de specialisten voor deze outplacement aanpak

Arie Korpel en Rob Houdijk zijn de contactpersonen. Zij kunnen vanuit de praktijk denken en vertellen en de aanpak op uw behoefte afstemmen. Contactgegevens vind u hier: naar contact